Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 10 2015

Ygrittes
3866 7a34 500
Reposted fromcontroversial controversial viaWascon Wascon
Ygrittes
6263 9053
Reposted frombanshe banshe vialikearollingstone likearollingstone
8117 6c37 500

My Grandma sent a photo of herself to my Grandpa during the Korean War. He sent this photo back to her. Circa 1950. (x)

September 03 2014

Ygrittes
Reposted fromweightless weightless viaszszsz szszsz

August 31 2014

Ygrittes
2317 5ec0 500
Reposted fromsatanislav satanislav viaWascon Wascon
Ygrittes
6202 1bfa 500
Reposted fromdranger dranger viaWascon Wascon
Ygrittes
0831 3f93
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viaWascon Wascon
Ygrittes
     
Reposted fromhogwarts hogwarts viasephirath sephirath
Ygrittes
7599 936f
Ygrittes
Ygrittes
Ygrittes
Ygrittes
7786 f30a
Rita & Orson
Ygrittes
Ygrittes
9158 dcc5
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viafatu fatu
Ygrittes
-Ja wcale nie szukam pracy i nie lubię dżemu.
-To bardzo dobry dżem - rzekła Królowa.
-W każdym razie dziś nie mam na niego ochoty.
-Dzisiaj nie dostałabyś go, choćbyś i chciała - odrzekła Królowa. - Zasada jest taka, że jutro będzie dżem i wczoraj był dżem, ale nigdy dzisiaj.
— Carroll Lewis - Alicja po drugiej stronie lustra
Reposted frombaldur baldur viafatu fatu
Ygrittes
Gdy dostał od matki pięć dolarów na nową koszulkę, kupił ja za dwadzieścia pięć centów w sklepiku Armii Zbawienia, a resztę wydał na książki.
— Nikt nie wyjdzie stąd żywy. Historia Jima Morrisona
Reposted frombaldur baldur viafatu fatu
8314 6ff2

August 29 2014

Ygrittes
Reposted fromqb qb viainkwizytor inkwizytor
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl